Trajni smještaj

Ponuda uključuje:

 • Smještaj u sobi sa SOS dojavom i sa kupaonom
 • 4 dnevna obroka prema zdravstvenom stanju
 • Mogućnost dijetalne prehrane i petog obroka za dijabetičare
 • Medicinska skrb (24 sata na dan)
 • 3 x tjedno fizikalna terapija prema dijagnozi i otpusnom pismu
 • Mjerenje vitalnih funkcija (krvni tlak, temperatura, razina šećera u krvi)
 • Uzimanje uzoraka krvi i urina na analizu
 • Pranje rublja
 • Čišćenje sobe
 • Davanje terapije lijekovima prema uputi liječnika
 • Pomoć pri održavanju osobne njege i higijene
 • Korištenje i sudjelovanje u društvenim aktivnostima koje dom koristi
Privremeni smještaj – rehabilitacija korisnika nakon moždanog udara ili loma kuka

Ponuda uključuje:

 • Smještaj u sobi sa SOS dojavom i kupaonom
 • 4 dnevna obroka prema zdravstvenom stanju
 • Mogućnost dijetalne prehrane i petog obroka za dijabetičare
 • Medicinska skrb (24 sata na dan)
 • Provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika
 • 5x tjedno individualna fizikalna terapija prema otpusnom pismu (30 minuta)
 • Mjerenje krvnog tlaka i vitalnih funkcija
 • Pomoć pri održavanju osobne njege i higijene
 • Davanje terapije lijekova prema uputi liječnika
 • Pranje rublja
 • Čišćenje sobe
Privremeni smještaj korisnika za vrijeme trajanja godišnjih odmora

Ponuda uključuje:

 • Smještaj u sobi sa SOS dojavom i kupaonom
 • 4 dnevna obroka prema zdravstvenom stanju
 • Mogućnost dijetalne prehrane i petog obroka za dijabetičare
 • Medicinska skrb (24 sata na dan)
 • Provođenje zdravstvenih postupaka prema uputi liječnika
 • 3x tjedno individualna fizikalna terapija prema otpusnom pismu (30 minuta)
 • Mjerenje krvnog tlaka i vitalnih funkcija
 • Pomoć pri održavanju osobne njege i higijene
 • Davanje terapije lijekova prema uputi liječnika
 • Pranje rublja
 • Čišćenje sobe
Cjelodnevni boravak

Ponuda uključuje:

 • 4 dnevna obroka prema zdravstvenom stanju
 • Korištenje i sudjelovanje u društvenim aktivnostima koje dom koristi
 • 3 x tjedno fizikalna terapija
Home & Vitality paket u trajanju od 7 dana

Ponuda uključuje:

 • Smještaj u sobi sa SOS dojavom i kupaonom
 • Sistematski pregled korisnika pri prijemu u dom
 • 5x fizikalna terapija prema dijagnozi ili preporuci liječnika
 • 4 dnevna obroka prema zdravstvenom stanju
 • Jednom dnevno mjerenje krvnog tlaka
 • Terapija lijekovima prema uputi liječnika
 • Pranje rublja
 • 1x tretman u senzornoj sobi