Osobe trećeg životnog doba nisu stare! Njihov vedar duh, aktivan i ispunjen način života, te posebna stručna medicinska njega učiniti će treću životnu dob, najboljom! Korisnici našeg doma osobe su koje zaslužuju poseban tretman, izbor dnevnih aktivnosti, stručnu pomoć u…

Read more