Osobe trećeg životnog doba nisu stare! Njihov vedar duh, aktivan i ispunjen način života, te posebna stručna medicinska njega učiniti će treću životnu dob, najboljom! Korisnici našeg doma osobe su koje zaslužuju poseban tretman, izbor dnevnih aktivnosti, stručnu pomoć u medicinskom aspektu, te luksuzan smještaj.